Zalecamy zainstalowanie jednego z browserów: Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge

Z punktu uproszczonego przejścia „Lesnaja – Rudawka” w celu przekroczenia grnicy najczęściej korzystają mieszkańcy strefy przygranicznej

Białorusini i Polacy z takim samym zainteresowaniem wolą odwiedzać się nawzajem, chodząc na piechotę czy jeżdżąc na rowerze. 

Jak powiedziano w Zarządzie Sportu i Turystyki Obwodowego Komitetu Wykonawczego, od momentu rozpoczęcia sezonu w punkcie uproszczonego przejścia „Lesnaja – Rudawka” granicę przekroczyło 350 podróżnych z zagranicy, w tym 276 osób odwiedziło nasz region w trybie bezwizowym.

Sezonowe przejście graniczne „Priwałka – Svendubre” na granicy białorusko-litewskiej jest miejscem przyciągającym miłośników spływów kajakami i canoe: w ciągu dwóch miesięcy sezonu z wodną trasą turystyczną zapoznało się 192 obcokrajowców. 

Od momentu wprowadzenia trybu bezwizowego terytotium specjalnego Parku Turystyczno-Rekreacyjnego „Kanał Augustowski” i Grodno odwiedziło 22206 turystów. Ponad 23,9 tys. osób zgłosiło chęć przyjazdu na Grodzieńszczyznę, rejestrując się na stronie grodnovisafree.by.  

Белорусы и поляки с одинаковым интересом предпочитают ходить в гости друг к другу пешком или ездить на велосипедах. 

Как рассказали в управлении спорта и туризма облисполкома, с начала сезона через границу в пункте упрощенного пропуска «Лесная – Рудавка» перешло более 350 иностранных путешественников, 276 из них посетили наш регион по безвизовому режиму. Основной поток туристов – из Польши. Пешком и на велосипеде границу в этом пункте также пересекали граждане Литвы, Германии, Великобритании, Австралии. 

Белорусы тоже пользуются этим пунктом пропуска, даже более интенсивно: с начала сезона зарегистрировано около 500 пересечений туда и обратно. Существенно облегчило перемещение через белорусско-польскую границу изменение статуса погранперехода: с 28 апреля через него можно въезжать на территорию нашей страны без визы на велосипедах, байдарках, переходить границу пешком. А также удобный для туристов график работы: пункт пропуска «Лесная – Рудавка» весь сезон – с 1 мая по 1 октября – работает ежедневно с 8.00 до 20.00. При этом отменен заявительный принцип. Сейчас каждый турист, у кого есть виза либо разрешение на безвизовый въезд в парк «Августовский канал», может пересечь границу в этом месте. 

Сезонный погранпереход «Привалка – Швендубре» на белорусско-литовской границе – место притяжения любителей сплавов на байдарках и каноэ: за два месяца сезона водный туристический маршрут изучили 192 иностранца. 

Всего с начала действия безвизового режима территорию специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал» и Гродно посетили 22206 туристов. Более 23,9 тысячи человек заявили о своем намерении приехать на Гродненщину, зарегистрировавшись на сайте grodnovisafree.by

Гродненская правда

28.07.2021
BYN
1 EUR
2.9721
1 USD
2.5224
10 PLN
6.4764
14 — 23°C
Scattered Thunderstorms
+375
220V / 50 Hz
+03:00 (Europe/Minsk)
BIBLIOTEKA MULTIMEDIÓW