Zalecamy zainstalowanie jednego z browserów: Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge

Kanał Augustowski zostanie włączony do transgranicznych tras rowerowych i wodnych

Poinformował o tym na posiedzeniu Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego Kierownik Zarządu Sportu i Turystyki Oleg Andriejczyk. Minął dokładnie rok od momentu wprowadzenia ruchu bezwizowego w Grodnie i Parku „Kanał Augustowski”. To pozytywnie wpłynęło na rozwój turystyczny unikalnego urządzenia hydrotechnicznego. W bieżącym roku odwiedziło je 85 tys. turystów, czyli o 14 tys. więcej niż w 2016 r. Liczba turystów zagranicznych na Kanale wzrosła ponad trzykrotnie.
Ponadto aktywnie jest promowana trasa transgraniczna wzdłuż Kanału i rzeki Niemen na terenach Polski, Białorusi i Litwy. Rozporządzenie nr 318 umożliwiające turystom zagranicznym wjazd bezwizowy i pobyt na terenie Parku Turystyczno-Rekreacyjnego „Kanał Augustowski” weszło w życie 26 października 2016 roku. Dokument przewiduje możliwość bezwizowego wjazdu na okres do pięciu dni na teren parku i pobliskich miejscowości rejonu grodzieńskiego i Grodna. W tym okresie skorzystało z niej ponad 43 tys. turystów z 65 krajów.
Złożono wnioski o przedłużenie dekretu. Obwód grodzieński występuje z inicjatywą zwiększena możliwości pobytu turystów bezwizowych do 10 dni. To przede wszystkim przyczyni się do rozwoju turystyki sanatoryjnej i medycznej. Ponadto planowane jest rozszerzenie strefy bezwizowej do całego terytoriumrejonu grodzieńskiego. Bezwizowi turyści będą mogli korzystać nie tylko z samochodowych przejść graniznych, lecz także z przejść na dworcu kolejowym i lotnisku w Grodnie.
23.10.2019
BYN
1 EUR
2.2702
1 USD
2.0373
10 PLN
5.3033
6 — 13°C

+375

220V / 50 Hz

+03:00 (Europe/Moscow)

BIBLIOTEKA MULTIMEDIÓW