Zalecamy zainstalowanie jednego z browserów: Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge

Bez wizy: nowe możliwości. Top-10 aktualnych pytań na temat bezwizowego wjazdu na Grodzieńszczyznę

Odpowiedzi udziela Kierownik Zarządu Turystyki i Sportu Obwodowego Komitetu Wykonawczego Oleg Andriejczyk.

  1. Od kiedy obowiązuje Dekret Prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki nr 462 „O ustanowieniu bezwizowego wjazdu i wyjazdu obcokrajowców”?
­­– Dekret został podpisany 26 grudnia i nabiera mocy 1 stycznia 2018 roku. Od nowego roku poszerza się strefę bezwizową. Również od tej daty turyści będą mogli gościć u nas przez dziesięć dni, a nie przez pięć dni, jak to było przedtem.
  1. Które tereny na Grodzieńszczyźnie włączono do strefy bezwizowej?
– Po pierwsze, strefa bezwizowa obejmuje cały rejon grodzieński, który w całości został włączony do Parku Rekreacyjno-Turystycznego „Kanał Augustowski”. Przypomnę, że wcześniej dla gości zagranicznych bez wiz były dostępne Kanał Augustowski i tereny przylegające oraz miasto obwodowe. Po drugie, turyści bezwizowi będą mogli gościć również w rejonie swisłockim, który został włączony do strefy rekreacyjno-turystycznej „Brześć”, do której także można wjechać bez wizy.
  1. Gdzie obcokrajowcy bez wiz będą mogli przekraczać granicę?
– W celu zwiedzania rejonu grodzieńskiego turyści bezwizowi będą mogli wjeżdżać przez przejścia graniczne Bruzgi (Kuźnica Białostocka), Priwałka (Rajgardas), a także punkty uproszczonego przejścia granicznego Lesnaja (Rudawka), Priwałka (Svendubre), kolejowe przejście graniczne w Grodnie, przejście graniczne portu lotniczego „Grodno”. Określone zostały również przejścia graniczne dla zwiedzających strefę rekreacyjno-turystyczną „Brześć”: Brześć (Terespol), Domaczewo (Sławatycze), Pieszczatka (Połowce), punkt uproszczonego przejścia granicznego Piererow (Białowieża), kolejowe przejście graniczne Brześć (Terespol), przejście graniczne portu lotniczego „Brześć”.  
  1. Czy turysta bezwizowy, który przyjechał do rejonu grodzieńskiego, będzie mógł pojechać także do rejonu swisłockiego, gdzie również wprowadzono tryb bezwizowy?
– Bezwizowego turystę, który przyjechał do rejonu grodzieńskiego, obowiązuje zakaz opuszczenia obszaru Parku Rekreacyjno-Turystycznego „Kanał Augustowski”. W razie zainteresowania właśnie Swisłoczą, podróżujący powinien zaplanować zwiedzanie strefy rekreacyjno-turstycznej „Brześć” i wjazd przez odpowiednie przejścia graniczne.
  1. Obywatele których krajów mogą przyjeżdżać do nas bez wizy?
– Z tego prawa mogą korzystać obywatele 77 państw, w tym mieszkańcy Zakonu Maltańskiego i Hongkongu będącego specjalnym obszarem administracyjnym Chińskiej Republiki Ludowej. Podrózować bez wiz mogą również osoby posiadające status nieobywatela na Łotwie i bezpaństwowcy na stale mieszkający w Estonii.   
  1. Jakie dokumenty powinien posiadać turysta bwzwizowy?
– Paszport, ubezpieczenie medyczne, kartę migracyjną. Co najważniejsze, dokument umożliwiający obywatelom zagranicznym zwiedzanie Parku Rekreacyjno-Turystycznego „Kanał Augustowski” lub strefy rekreacyjno-turystycznej „Brześć”. Przyjechać bez wizy obcokrajowcy będą mogli tylko za pośrednictwem białoruskich biur turystycznych, które posiadają odpowiednie certyfikaty i prawo do wydawania dokumentów umożliwiających bezwizowe zwiedzanie. Po zawarciu umowy z operatorem turystycznym, turysta dostaje potwierdzenie prawa wjazdu bez wizy i zakupu usług turystycznych.
  1. Czy może turysta bezwizowy zwiedzić rejon grodzieński i rejon swisłocki, pomijając tur-operatorów?
– Nie. Jeśli turysta chce zwiedzić konkretne miejsca lub obiekty, powinien po prostu ułożyć z tur-operatorem indywidualny program. Rzecz jasna, jej termin nie powinien przekraczać dziesięciu dni.
  1. Czy istnieją pewne wymagania dotyczące miejsc noclegów?
– Bezwizowi turyści powinni rezerwować noclegi w hotelach, sanatoriach, gospodarstwach agroturystycznych lub wynajmować apartamenty. Nie dotyczy to obób przyjeżdżających z wycieczką jednodniową.
  1. Czy bezwizowi turyści powinni meldować się w wydziałach ds. obywatelstwa i migracji?
– Zameldowanie się jest niezbędne, dokonać tego należy w ciągu pięciu dni. Z reguły kwestie rejestarcyjne pomagają załatwić pracownicy hoteli i gospodarstw, w których przebywają turyści.   
  1. Czy turyści zagraniczni już mogą zarejestrować się do zwiedzania rejonu grodzieńskiego w 2018 roku?
– Tak, już uruchomiono rejestrację na witrynie internetowej grodnovisafree.by dla osób zamierzających zwiedzić Park Rekreacyjno-Turystyczny „Kanał Augustowski”. Jak podaje Brzeski Obwodowy Komitet Wykonawczy, w najbliższym czasie dostępna będzie rejestracja chętnych przyjechać bez wizy do strefy rekreacyjno-turystycznej „Brześć”, w tym na tereny rejonu swisłockiego.Mamy nadzieję, że liczba gości zagranicznych wzrośnie wielokrotnie. Staramy się jak najbardziej ich zainteresować. Na przykład opracowano i udostępno w Internecie Kalendarium Wydarzeń na 2018 rok, to w zakresie turystyki eventowej. W związku z wkroczeniem nowych zasad pobytu bezwizowego dla obcokrajowców będą dostępne nasze uzdrowiska w Porzeczu i Jeziorach, jak również piękno Puszcy Białowieskiej. Coraz więcej ludzi chce zobaczyć Kanał Augustowski i inne perły turystyczne rejonu grodzieńskiego. Od wprowadzenia poprzedniego dekretu o ruchu bezwizowym odwiedziło nas już ponad 50 tysięcy turystów.

«Гродзенская праўда»
23.04.2021
BYN
1 EUR
3.1253
1 USD
2.5947
10 PLN
6.8567
1 — 8°C
Scattered Thunderstorms
+375
220V / 50 Hz
+03:00 (Europe/Minsk)
BIBLIOTEKA MULTIMEDIÓW